LV RU

Garantijas

Precēm, kuras iegādātas www.autostops.lv, ja tas norādīts preces aprakstā, tiek nodrošināta ražotāja garantija.

Ražotāja noteiktā garantija parasti ir 2 gadi, bet tas var būt arī īsāks vai garāks termiņš.

Ja ražotājs ir noteicis garantijas termiņu, kas ir mazāks par diviem gadiem, patērētājs ir tiesīgs divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem.

Ražotāja garantija ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt:

1. Pirkuma apliecinošu dokumentu (čeku vai pavadzīmi).
2. Aizpildītu ražotāja garantijas talonu.

Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumus, Patērētājam nepieciešams nogādāt preci uz veikala www.autostops.lv ofisā, kas atrodas Austuves iela 1B. Izmaksas, kas saistītas ar preces transportēšanu, sedz Patērētājs.

Ražotāja garantijas nosacījumi neattiecas uz aksesuāriem, izejmateriāliem, barošanas elementiem un piederumiem ar ierobežotu resursu.

Ražotāja garantija nav spēkā, ja preces bojājumi radušies Patērētāja vainas dēļ:

1. Precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi.
2. Prece nav lietota atbilstoši tam paredzētajam mērķim vai nav ievērota preces lietošanas instrukcija.
3. Precei ir mehāniski bojājumi.
4. Precei ir bojājumi, kuri radušies sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram - mitrums, triecieni, skrāpējumi.
5. Precei veikts remonts nesertificētā servisa centrā.
6. Precei izmantoti nepiemēroti piederumi, barošanas elementi, izejmateriāli, un ja tas izraisījis preces bojājumus.
7. Prece ir izmantota ražošanas vai profesionāliem mērķiem.
8. Precei ir radušies bojājumi nepareizas transportēšanas rezultātā.

Atgādinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktās tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi siatejriga@gmail.com vai zvanot uz +371 26978743

Sūdzība tiks izskatīta 7 (septiņu) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi/numuru.

Ar cieņu,

www.autostops.lv

 

Populārākās sadaļas

Piegādes veidi:

DPD Omniva

Apmaksas veidi:

Mastercard Visa PayPal SEB Swedbank Luminor DNB Citadele